logo

GOPS

Adres strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu:


www.chybie.naszops.pl

Więcej »

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu

informuje, że od dnia 5 stycznia 2015 r.

  godziny pracy ośrodka są następujące :

Poniedziałek, Środa, Czwartek   7:00 - 15:00

Wtorek       8:00 - 17:00

Piątek          7:00 - 14:00

Przyjmowanie stron oraz skarg i zażaleń - Kierownik GOPS

Wtorek                                                              10:00 - 12:00

Piątek                                                                12:00 - 13:00

 

Więcej »

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

 DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

"NIEBIESKA LINIA"

801 12 00 02

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 22:00,

w niedzielę i święta w godz. 8:00 - 16:00

W środy w godz. 18:00 - 22:00 dyżurują prawnicy,

w pozostałe dni - konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Telefoniczna poradnia prawna

 tel.:   22 666 28 50

Dyżury prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki

w godzinach 17:00 - 21:00

Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość - nie trzeba się przedstawiać ani podawać miejsca zamieszkania.

Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków

- razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji.Więcej »

  PUNKT KONSULTACYJNY


 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHYBIU


 ruszył ponownie od stycznia 2018 r


 


 


JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE ?


CZUJESZ SIĘ ZAGUBIONA/ ZAGUBIONY ?


BOISZ SIĘ O ŻYCIE SWOJE I SWOICH BLISKICH ?


 


 


NIE CZEKAJ !!!!!!!!!!!!


SKORZYSTAJ Z POMOCY :


 


PSYCHOLOGA w 2 i 4 czwartek każdego miesiąca


w godz. od 1530 do 1800


 


PRAWNIKA w 2 i 4 wtorek każdego miesiąca


w godz. od 1500 do 1700


 


- podane powyżej terminy z przyczyn nagłych mogą ulec zmianie,


osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt


 


PRACOWNIKA SOCJALNEGO w każdy wtorek miesiąca  


od 1300 do 1500


 


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PORAD W ZAŁĄCZNIKU ->


 


 

Więcej »

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHYBIU


INFORMUJE, ŻE POCZĄWSZY OD MIESIĄCA STYCZNIA 2018 ROKU


W KAŻDY PIERWSZY I TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA


W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W SIEDZIBIE OŚRODKA ORAZ


W WYZNACZONYCH TERMINACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,


WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY CHYBIE


MOGĄ KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH PORAD


W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NARKOTYKOWEJ I INNYCH UZALEŻNIEŃ,


ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOPALACZY.


 


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PORAD  w załączniku poniżej ->

Więcej »

TELEFON ZAUFANIA

 DS. PRZEMOCY W RODZINIE

33 851 29 29

czynny codziennie w godzinach 19.00 - 7.00

"Powiatowy Ośrodek Wsparcia"

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

ul. Mała Łąka 17a, 43-400 Cieszyn

Więcej »

WYKAZ AKTUALNYCH ADRESÓW

SCHRONISK I NOCLEGOWNI ORAZ OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE : OGŁOSZENIA

Więcej »

! UWAGA !

ZMIANA KONT BANKOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu

informuje, iż od dnia 1 lutego 2014 r.

następuje zmiana kont bankowych.

aktualnie obowiązujące konta bankowe

podano w załączniku  =>

Więcej »licznik odwiedzin: 192536